Hallo
Home
Indien u daar behoefte aan heeft kan u bij rouwcentrum Scheir zelf uw eigen verlangens voor uw uitvaartdienst vastleggen door een wilsbeschikking. U kunt een afschrift van uw uitvaartwens eigenhandig op papier plaatsen of bij ons registeren, zodat wij, bij uw overlijden, samen met uw familie onmiddellijk over de nodige informatie en wensen beschikken zoals jij het wou.

Het document kan je zelf thuis bewaren, het laten registreren op de burgerlijke stand van uw gemeente en of bij ons rouwcentrum laten vastleggen.

Uw uitvaartwens thuis bewaren kan gevaarlijk zijn indien er niemand van op de hoogte is, bij het te laat vinden kan alles reeds afgelopen zijn zonder jouw laatste wil. Daarom is het steeds aangeraden dat het ergens geregisteerd wordt zo dat je zeker bent van het uitvoeren van je laatste wilsbeschikking.

Een document kan U steeds bij rouwcentrum Scheir verkrijgen, eventueel kunnen we U begeleiden bij het invullen van dit document.
Van dit document wordt dan bij ons enkele copyen gemaakt die U aan personen kunt geven ter info indien er met U iets zou gebeuren, het orginele blijft uiteraard in jouw bezit.

Aan een laatste wilsbeschikking kan steeds wijzigingen aangebracht worden door de persoon die het document heeft opgemaakt.
Uitvaartwens vastleggen